Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Beperking gemeenschap van goederen bij huwelijk

14 april 2017 - Nieuws


Er komt een nieuwe wet, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2018, tot beperking van de gemeenschap van goederen bij huwelijk. De wet is  van toepassing op huwelijken die op of na de datum van inwerkingtreding worden gesloten.

Nu is het nog zo dat bij een huwelijk de bezittingen en schulden van beide echtgenoten in één gezamenlijke pot vallen, de gemeenschap van goederen. Wil je dat niet, dan moet je huwelijksvoorwaarden laten maken. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat bij een huwelijk elk van beide echtgenoten houdt wat hij of zij al heeft. Alleen wat tijdens het huwelijk wordt verkregen valt in de gezamenlijke pot en wordt dus gemeenschappelijk. Daarop zijn een paar uitzonderingen, zoals een erfenis.

Drie vermogens

Er ontstaan volgens de nieuwe wet na een huwelijk dus drie vermogens (bezittingen en schulden): één vermogen van de ene echtgenoot, één vermogen van de andere echtgenoot en één gezamenlijk vermogen (de gemeenschap van goederen). De mogelijkheid blijft bestaan om  door het maken van huwelijksvoorwaarden voor een andere dan de nieuwe wettelijke regeling te kiezen.

Bij echtscheiding zal bezien moeten worden wat er precies privé is gebleven en wat gemeenschappelijk is geworden. En  hoe dat verdeeld moet worden. Mogelijk ontstaan er vorderingen over en weer omdat er vanuit het ene vermogen betaald is aan het andere. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een van de echtgenoten uit privévermogen een deel van de koopsom van de gemeenschappelijke woning heeft betaald.

Breng aanbrengst in kaart

Eén ding staat vast: voor ieder die op of na de datum van de inwerkingtreding van de wet in het huwelijk treedt, is het van belang om goed in kaart te brengen wat hij of zij aanbrengt ten huwelijk en wat dus zijn of haar privévermogen blijft. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemers, die er overigens nog steeds goed aan doen om huwelijksvoorwaarden te laten opmaken.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mr. Barbara Valeton, gespecialiseerd echtscheidingsadvocate en mediator.