Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Indexering alimentatie 2017

2 december 2016 - Nieuws

indexering-alimentatie

De Minister van Justitie heeft het percentage vastgesteld waarmee de alimentatiebedragen in 2017 worden verhoogd. Met ingang van 1 januari 2017 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met 2,1 % omhoog. Om de indexering alimentatie voor 2017 te berekenen kunt u de huidige alimentatiebedragen vermenigvuldigen met 1,021. Als u alimentatiegerechtigde bent, adviseren wij u de alimentatieplichtige tijdig op de verhoogde alimentatiebedragen te wijzen.

 

De wet bepaalt (in artikel 1:402a BW) dat alle bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks worden gewijzigd met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. De indexering alimentatie 2017 is vastgesteld op 2,1%.

In het onderstaande overzicht ziet u de indexeringspercentages over de afgelopen jaren.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,8% 2,2% 3,9% 2,3% 0,9% 1,3% 1,7% 0,9% 0,8% 1,3% 2,1%

Bent u niet zeker of in eerdere jaren de voor u geldende alimentatiebedragen op een juiste wijze zijn geïndexeerd, dan kunt u op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een berekening maken vanaf het jaar dat de alimentatie door de rechter of in onderling overleg werd vastgesteld. Uiteraard kunt u desgewenst ook altijd met ons kantoor contact opnemen.