Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Mr. B. (Barbara) Valeton

Advocaat - Mediator

Personen- & Familierecht, Mediation

Barbara Valeton volgde haar studie Nederlands recht naast een loopbaan in het bedrijfsleven. Zij studeerde in 2000 af aan de Universiteit Utrecht, richting privaatrecht. Sinds 2001 is zij als advocaat werkzaam bij Sturkenboom Advocaten.

Specialisaties:

Barbara heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en is daardoor in staat u ook bij ingewikkelde echtscheidingen, boedelscheidingen en alimentatiekwesties bij te staan. Zij is ook opgeleid tot mediator/scheidingsbemiddelaar en ingeschreven als MfN-registermediator. Met beide partijen aan tafel tot constructieve oplossingen komen, die ook voor de toekomst houdbaar zijn, is het doel van mediation. Dat doel valt vaak te bereiken.

Praktijk:

 Bemiddelen, adviseren en procederen inzake onder andere:

  • echtscheiding en beëindiging (geregistreerd) partnerschap of samenleving;
  • alimentatiekwesties;
  • (complexe)boedelscheidingen;
  • omgangsregelingen;
  • vaderschapsacties;
  • naamswijziging;
  • adopties;

Lidmaatschappen:

  • Lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators’vFAS’;
  • Lid van Mediatorsfederatie Nederland ‘MfN’.

Barbara Valeton heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rechtsgebieden

Personen- & Familierecht

In het familierecht gaat het om zaken die vaak diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Denk aan zaken als echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling met de kinderen, ouderlijk gezag, voogdij, curatele en adoptie.

Lees meer

Mediation

Verwachten u en uw partner dat de gevolgen van de scheiding in goed overleg geregeld kunnen worden? Of wilt u dat in elk geval proberen? Dan is mediation een geschikt middel.

Lees meer