Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Mr. W. (William) Ploeg

Advocaat

Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht, Personen- & Familierecht

William Ploeg is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in het Nederlands recht, richting privaatrecht met het judicium ‘met genoegen’. Hij schreef een scriptie op het gebied van ‘corporate governance’ en de positie van aandeelhouders.
Sinds 2005 is William als advocaat werkzaam bij Sturkenboom Advocaten, waar hij zich, naast de algemene praktijk, met name heeft toegelegd op het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Door de rechtbank Midden-Nederland is hij aangewezen als een van de twee fraudecuratoren in het arrondissement. Eind 2016 rondde William de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht met succes af.

Specialisaties:

 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht
 • Personen-en Familierecht

Praktijk:

 • Adviseren en begeleiden van ondernemers;
 • Adviseren en procederen m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen, crediteurengeschillen en incasso’s.
 • Optreden als curator in faillissementen en bewindvoerder in surséances;
 • Adviseren en procederen in zaken van personen- en familierecht.

Lidmaatschappen/nevenfuncties:

 • Lid van ondernemersvereniging Kring Culemborgse Bedrijven ‘KCB’.

William Ploeg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht
 • Personen- en Familierecht
 • Algemene praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rechtsgebieden

Faillissementsrecht

Faillissementsrecht – of vollediger: insolventierecht – heeft betrekking op alle zaken en kwesties die verband houden met faillissementen, surseances van betaling en wettelijke schuldsaneringsregelingen (WSNP).

Lees meer

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een verzamelnaam voor een veelheid aan juridische zaken waarmee een ondernemer bij de uitoefening van zijn bedrijf of beroep wordt geconfronteerd. Problemen kunnen vaak worden voorkomen als tijdig professionele hulp wordt ingeroepen.

Lees meer

Personen- & Familierecht

In het familierecht gaat het om zaken die vaak diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Denk aan zaken als echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling met de kinderen, ouderlijk gezag, voogdij, curatele en adoptie.

Lees meer