Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Personen- & Familierecht

In het personen- en familierecht gaat het om zaken die vaak diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Denk aan zaken als echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling met de kinderen, ouderlijk gezag, voogdij, curatele en adoptie. 

Echtscheiding (waaronder ook begrepen wordt de beëindiging van een geregistreerd partnerschap) komt het meest voor. Maar ook ongehuwde samenlevers die besluiten uit elkaar te gaan kunnen te maken krijgen met situaties die vergelijkbaar zijn met een echtscheiding.

De beslissing om te gaan scheiden roept in het algemeen grote emoties op. In een emotioneel moeilijke tijd worden van u beslissingen verwacht in allerlei juridische en financiële kwesties. Beslissingen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het verloop van uw verdere leven. In een dergelijke situatie heeft u de hulp nodig van een gespecialiseerde advocaat van Sturkenboom Advocaten.

Zaken waarmee u te maken kunt krijgen als u besluit om te gaan scheiden:

    • Regeling minderjarige kinderen
     Als er minderjarige kinderen zijn, moeten er regelingen getroffen worden over het gezag, de omgang en de kinderalimentatie. Ouders zijn verplicht om bij echtscheiding een zogenaamd Ouderschapsplan op te stellen, waarin onder andere een zorg- en contactregeling wordt opgenomen. Het is van het allergrootste belang voor u, maar uiteraard ook voor uw kinderen, om zorgvuldige afwegingen te maken.
    • Alimentatie
     Echtscheiding betekent ook dat er moet worden vastgesteld of er sprake is van een verplichting tot het betalen van alimentatie en zo ja, welk bedrag daarmee gemoeid is. Soms bestaat de mogelijkheid om een alimentatieverplichting af te kopen of te beperken in tijd.
    • Boedelscheiding
     Als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, moet de huwelijksgoederengemeenschap – dat is het totaal van alle bezittingen en schulden – worden verdeeld. Dat is lang niet altijd  eenvoudig. Bent u op huwelijksvoorwaarden gehuwd, dan moet er bij de echtscheiding wellicht verrekend worden. Op welke manier er verrekend moet worden, hangt niet alleen af van de bepalingen in de huwelijksvoorwaarden die bij de notaris zijn vastgelegd. Ook de regels die daarvoor in de rechtspraak (jurisprudentie) zijn ontwikkeld, zijn daarbij van belang. Dat kan grote financiële consequenties hebben. Indien partijen er in slagen tot afspraken te komen over de boedelscheiding, dan zullen deze afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, het zogeheten (echtscheidings)convenant.
    • Woning
     Belangrijke vragen die in geval van een echtscheiding spelen zijn onder meer: wordt de woning al of niet verkocht; wie blijft er (tijdelijk) wonen; wie betaalt de hypotheeklasten en overige kosten; wat gebeurt er met de over- of onderwaarde; hoe wordt de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld aan de bank geregeld?
    • Pensioen
     Verdeling van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten.

Kortom: een scheiding heeft vele, ook fiscale aspecten, die vaak gecompliceerd zijn en voor iedereen verschillend. Dat geldt ook voor de andere hiervoor genoemde zaken. Professionele hulp daarbij is zeker geen overbodige luxe. Neem daarom contact op met Sturkenboom Advocaten voor bijstand die is toegesneden op uw persoonlijke situatie.

Verwachten u en uw partner dat de gevolgen van de scheiding in goed overleg geregeld kunnen worden? Of wilt u dat in elk geval proberen? Dan is mediation een geschikt middel.

Ook voor zaken op het gebied van het erfrecht kunt u bij ons terecht.

Kosten rechtsbijstand

Onze werkzaamheden worden in beginsel berekend op basis van een uurtarief, dat bij zaken met een lager financieel belang ook wordt gematigd. Indien u op grond van uw inkomen in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (“pro deo”), kunnen wij u bijstaan op basis van een toevoeging.

Gespecialiseerde rechtshulp

Het personen- en familierecht is continu in beweging. Om die reden is specialistische en actuele kennis en ervaring noodzakelijk om uw belangen goed te kunnen behartigen. Onze advocaten zijn veelal lid van een of meerdere specialistenverenigingen zoals de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en zij houden hun kennis op peil door middel van jaarlijkse bijscholing en intervisie. Zodoende bent u er van verzekerd dat uw advocaat altijd goed beslagen ten ijs komt!

Uw advocaten voor dit rechtsgebied

 “Werken aan een resultaat waarmee u verder komt”

Laten we samen kijken wat mogelijk is