Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Affectieschade

Tot de naasten behoren de partner, de (stief)ouders, de (stief)kinderen en de broers en zussen van het slachtoffer. Daarnaast kunnen ook andere personen die een nauwe persoonlijke relatie met het slachtoffer hebben gehad onder omstandigheden aanspraak maken op een vergoeding wegens affectieschade.

Bij de vergoedingen voor affectieschade gaat het om vaste bedragen, die variëren van
€ 12.500,– tot € 20.000,–. De hoogte is afhankelijk van de relatie met het slachtoffer, de vraag of het slachtoffer is overleden of ernstig blijvend letsel heeft opgelopen en de vraag of het overlijden of letsel het gevolg is van een geweldsmisdrijf.

De wet heeft geen terugwerkende kracht. Een aanspraak op affectieschade bestaat alleen dan, als de gebeurtenis die tot het overlijden of ernstig blijvend letsel van het slachtoffer heeft geleid, heeft plaatsgevonden op of na 1 januari 2019.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen.