Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Wij zijn Sturkenboom Advocaten

Specialisten in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, letselschade, familierecht en mediation, arbeidsrecht, ondernemings- en faillissementsrecht en sport & recht.

Wat wij doen

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid en een daaruit voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding kan vele oorzaken hebben. De belangrijkste zijn wanprestatie en onrechtmatige daad.

Lees meer

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is ingewikkeld en geeft in de praktijk aanleiding tot uiteenlopende vragen en geschillen. Daarbij kunnen de gespecialiseerde advocaten van Sturkenboom Advocaten met hun kennis en ervaring voor u onmisbaar zijn.

Lees meer

Letselschade

Onder letselschade of personenschade wordt verstaan schade die het gevolg is van letsel of overlijden van een persoon. De behandeling van letselschade is in de regel gecompliceerd en vereist daardoor specialistische kennis. Die vindt u bij Sturkenboom Advocaten.

Lees meer

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een verzamelnaam voor een veelheid aan juridische zaken waarmee een ondernemer bij de uitoefening van zijn bedrijf of beroep wordt geconfronteerd. Problemen kunnen vaak worden voorkomen als tijdig professionele hulp wordt ingeroepen.

Lees meer

Faillissementsrecht

Faillissementsrecht – of vollediger: insolventierecht – heeft betrekking op alle zaken en kwesties die verband houden met faillissementen, surseances van betaling en wettelijke schuldsaneringsregelingen (WSNP).

Lees meer

Arbeidsrecht

Sturkenboom Advocaten is deskundig op alle terreinen van het arbeidsrecht, zoals aanstelling en ontslag van werknemers, de opstelling, beoordeling of uitleg van arbeidsovereenkomsten, reglementen en CAO’s.

Lees meer

Personen- & Familierecht

In het familierecht gaat het om zaken die vaak diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Denk aan zaken als echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling met de kinderen, ouderlijk gezag, voogdij, curatele en adoptie.

Lees meer

Mediation

Verwachten u en uw partner dat de gevolgen van de scheiding in goed overleg geregeld kunnen worden? Of wilt u dat in elk geval proberen? Dan is mediation een geschikt middel.

Lees meer

Sport & Recht

Sport neemt in onze samenleving een steeds belangrijkere plaats in. De sportieve en financiële belangen zijn daardoor sterk toegenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in de sportwereld steeds meer behoefte bestaat aan juridische advisering en (proces)bijstand.

Lees meer

Wie wij zijn

Onze visie

Bij ons gaat kwaliteit boven kwantiteit. Vanuit die visie hebben wij er bewust voor gekozen bescheiden van omvang te blijven en onze juridische dienstverlening te concentreren op een beperkt aantal rechtsgebieden. Op die rechtsgebieden beschikken wij dan echter wel over specialistische kennis.

Onze ervaring

De historie van onze vestigingen in Nieuwegein en Culemborg gaat terug tot 1976. Sturkenboom Advocaten is dan ook een kantoor met ervaring. Wij willen die ervaring graag met u delen. Daarbij hechten wij aan korte lijnen en persoonlijk contact, zodat u altijd weet met wie u te maken heeft.

“Als u een advocaat zoekt die úw recht voorop stelt, dan bent u bij ons aan het juiste adres.”

Laten we samen kijken wat mogelijk is