Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Letselschade

Onder letselschade of personenschade wordt verstaan schade die het gevolg is van letsel of overlijden van een persoon. De behandeling van letselschade is  in de regel gecompliceerd en vereist daardoor specialistische kennis. Die vindt u bij Sturkenboom Advocaten.

Als het letsel of overlijden veroorzaakt is door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft het slachtoffer (bij overlijden: zijn nabestaanden) recht op schadevergoeding.

Oorzaken van letselschade die recht op schadevergoeding kunnen geven, zijn bijvoorbeeld :

 • verkeersongevallen;
 • arbeidsongevallen;
 • medische fouten;
 • geweldsmisdrijven.

Letselschade bestaat vaak uit meerdere componenten, zoals bijvoorbeeld:

 • schade wegens verlies van arbeidsvermogen (inkomensschade);
 • kosten van huishoudelijke hulp;
 • kosten van vervoer;
 • kosten van eventueel noodzakelijke woningaanpassingen;
 • smartengeld (een vergoeding voor geleden pijn en gederfde levensvreugde)

Bij overlijdensschade valt te denken aan:

 • kosten van de uitvaart;
 • schade die partner en kinderen van de overledene lijden doordat diens inkomen wegvalt.

Indien u geconfronteerd wordt met letselschade of overlijdensschade komt er een hoop op u af. Naast het medisch herstel en/of het verwerken van het verlies van een dierbare krijgt u plotseling te maken met allerlei vragen waar de meeste mensen (gelukkig) geen ervaring mee hebben. Ook kan er een acuut financieel probleem ontstaan door de extra kosten die moeten worden gemaakt of doordat het inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt. Sturkenboom Advocaten staat u daarin graag bij. Wij kunnen voor u beoordelen of er aansprakelijkheid bestaat voor uw schade en wie daarvoor kan worden aangesproken. Wij begeleiden u gedurende het hele schadetraject en onderhouden namens u de contacten met verzekeraar(s) en schaderegelaar(s). Wij adviseren u over de mogelijke schadeposten en de wijze waarop deze onderbouwd moeten worden en zorgen dat de aansprakelijke partij deze schade vergoedt. Via onze vaste medisch adviseur kan ook het medisch verloop van de zaak door ons gevolgd worden. Door het inschakelen van een letselschadeadvocaat wordt u een stuk zorg uit handen genomen en kunt u zich vooral concentreren op uw herstel.

De gespecialiseerde en ervaren letselschadeadvocaten van Sturkenboom Advocaten zijn lid van de vereniging van Letselschadeadvocaten “LSA”. Zodoende bent u verzekerd van een advocaat die een specialisatieopleiding heeft gevolgd en jaarlijks kennis en ervaring op peil houdt middels cursussen en bijscholing.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten

Kosten rechtsbijstand

Als vaststaat dat iemand anders aansprakelijk is voor uw schade, hoeft de door ons verleende rechtsbijstand u in beginsel niets te kosten. De wet bepaalt namelijk dat de aansprakelijke partij (of haar verzekeringsmaatschappij) ook de redelijke kosten van rechtsbijstand moet vergoeden. In de meeste letselschadezaken kunnen wij onze kosten dan ook rechtstreeks in rekening brengen bij de wederpartij.

Gratis beoordeling

Als er discussie is over de aansprakelijkheid, kunt u uw zaak ter beoordeling aan ons voorleggen. Dat kost u niets. Na deze quick scan laten wij u weten of en zo ja, op welke voorwaarden wij uw zaak in behandeling willen nemen. Daarbij behoort in letselzaken ook de mogelijkheid om een van het behaalde resultaat afhankelijke beloning (“no cure no pay”) af te spreken.

Uw advocaten voor dit rechtsgebied

“Als u letselschade lijdt komt er veel op u af. Een LSA-advocaat staat achter u, juist in moeilijke tijden”

Laten we samen kijken wat mogelijk is