Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Mr. R.J. (Rutger) Sturkenboom

Advocaat - Directeur

Aansprakelijkheidsrecht, Letselschade, Verzekeringsrecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Sport & Recht

Rutger Sturkenboom is afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht in de richtingen privaat- en strafrecht. Hij is in 1997 als advocaat beëdigd en sinds 1999 directeur van Sturkenboom Advocaten.
Rutger heeft als zwemmer vele jaren topsport op internationaal niveau bedreven en is in diverse bestuurlijke functies nog actief in de sport.
Hij rondde in 2008 de LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade met goed gevolg af.

Specialisaties:

 • aansprakelijkheidsrecht;
 • letselschade;
 • verzekeringsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • sport en recht.

Praktijk:
Adviseren en procederen in kwesties met betrekking tot onder andere:

 • wettelijke en contractuele aansprakelijkheid (wegens onrechtmatige daad of wanprestatie);
 • letselschade en overlijdensschade (ten gevolge van ongeval of medische fout);
 • slachtofferzaken (letsel- of overlijdensschade ten gevolge van een misdrijf);
 • verzekeringen (polisvoorwaarden, dekking, uitsluitingen, samenloop etc.);
 • arbeidsrecht (arbeidsvoorwaarden, beëindiging dienstverband, ontslagvergoeding);
 • sport en recht (reglementen, tuchtzaken, letsel door sport en spel).

Rutger heeft slachtoffers en nabestaanden bijgestaan in enkele landelijk bekend geworden (straf)zaken, waaronder de zaak van de Tattoo-killers (2009), de Tripoli vliegramp (2010), het liquidatieproces Marengo (2016), de Ayahuasca healingsessie (2019)  en de Tramaanslag in Utrecht (2019). De afwikkeling van die zaken vindt vaak pas jaren na de gebeurtenis plaats.

Lidmaatschappen/nevenfuncties:

 • Lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten ‘LSA’;
 • Lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers ‘LANGZS’;
 • Lid van de Vereniging voor ‘Sport en Recht’;
 • Lid van diverse ondernemersverenigingen in Nieuwegein e.o.

Rutger Sturkenboom heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Letselschaderecht
 • Slachtofferrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid en een daaruit voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding kan vele oorzaken hebben. De belangrijkste zijn wanprestatie en onrechtmatige daad.

Lees meer

Letselschade

Onder letselschade of personenschade wordt verstaan schade die het gevolg is van letsel of overlijden van een persoon. De behandeling van letselschade is in de regel gecompliceerd en vereist daardoor specialistische kennis. Die vindt u bij Sturkenboom Advocaten.

Lees meer

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is ingewikkeld en geeft in de praktijk aanleiding tot uiteenlopende vragen en geschillen. Daarbij kunnen de gespecialiseerde advocaten van Sturkenboom Advocaten met hun kennis en ervaring voor u onmisbaar zijn.

Lees meer

Arbeidsrecht

Sturkenboom Advocaten is deskundig op alle terreinen van het arbeidsrecht, zoals aanstelling en ontslag van werknemers, de opstelling, beoordeling of uitleg van arbeidsovereenkomsten, reglementen en CAO’s.

Lees meer

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een verzamelnaam voor een veelheid aan juridische zaken waarmee een ondernemer bij de uitoefening van zijn bedrijf of beroep wordt geconfronteerd. Problemen kunnen vaak worden voorkomen als tijdig professionele hulp wordt ingeroepen.

Lees meer

Sport & Recht

Sport neemt in onze samenleving een steeds belangrijkere plaats in. De sportieve en financiële belangen zijn daardoor sterk toegenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in de sportwereld steeds meer behoefte bestaat aan juridische advisering en (proces)bijstand.

Lees meer