Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid en een daaruit voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding kan vele oorzaken hebben. De belangrijkste zijn wanprestatie en onrechtmatige daad.

Van wanprestatie is sprake als een overeenkomst niet of niet behoorlijk wordt nagekomen. Van een onrechtmatige daad is sprake als , ook zonder dat er een overeenkomst bestaat, door verwijtbaar gedrag schade aan een ander wordt toegebracht. Daarnaast kent de wet ook gevallen van aansprakelijkheid zonder verwijtbaarheid, de zgn. risicoaansprakelijkheid.

De vraag of er (risico)aansprakelijkheid is valt vaak niet eenvoudig te beantwoorden en leidt dan ook regelmatig tot discussies en procedures. Datzelfde geldt voor de vraag hoeveel de te vergoeden schade bedraagt in geval van aansprakelijkheid.
De gespecialiseerde kennis en ervaring van Sturkenboom Advocaten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht zorgt ervoor dat u weet waar u aan toe bent!

Enkele voorbeelden:

  • na koop blijkt de aan u geleverde zaak (woning, auto etc.) een ernstig gebrek te hebben;
  • door bouwwerkzaamheden in de buurt verzakt uw woning;
  • u wordt het slachtoffer van een ongeval; zie ook onder Letselschade
  • u lijdt als werkgever schade, doordat u het loon moet doorbetalen van een werknemer die door een ongeval buiten zijn schuld arbeidsongeschikt is;
  • u wordt als werkgever aangesproken voor door een werknemer veroorzaakte schade;
  • u wordt als assurantietussenpersoon aangesproken op grond van een gestelde tekortkoming;
  • u wordt als bestuurder van een vennootschap aangesproken op grond van gesteld onbehoorlijk bestuur;
  • u wordt als ouder aangesproken voor door uw kind veroorzaakte schade.

Voor het geval u zelf tot schadevegoeding wordt aangesproken, heeft u hopelijk een goede aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht dat echter niet het geval zijn of mocht blijken dat er onder de verzekering geen dekking is, dan kunt u Sturkenboom Advocaten hard nodig hebben.  Dat is zeker het geval als u zelf schade lijdt die u vergoed wilt krijgen.

Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u in het geval van een procedure altijd uw eigen advocaat kiezen! Dat geldt ook voor procedures , zoals die bij de kantonrechter, waarin bijstand door een advocaat niet verplicht is.

Uw advocaten voor dit rechtsgebied

“Voorkómen is beter dan genezen. Maar als er dan toch schade is moet zij maar worden verhaald.”

Laten we samen kijken wat mogelijk is